Home Ga terug naar home

Lees ook: Wat is U10 en Waarom we samenwerken in U10

Hoe we samenwerken in U10

Wij geloven in de kracht van de lokale autonomie. De gemeenteraden dragen geen bevoegdheden over. De regionale samenwerking, dat zijn wij zélf. Wij zoeken de samenwerking in wat ons bindt en verder brengt. Onze werkwijze sluit hierop aan. Meer hierover leest u in het U10-bestuursconvenant.

Multidisciplinaire bestuurstafels

Ankerpunt in ons netwerk zijn 5 bestuurstafels in met name het fysiek domein:

Aan deze bestuurstafels is elke gemeente is met een wethouder vertegenwoordigd. We ontwikkelen en realiseren gezamenlijk visies, uitvoeringsprogramma’s projecten en zorgen we voor één regionaal geluid richting provincie en Rijk.

Initiatieven en allianties

In initiatieven zoals de Regionale energiestrategie (RES), de Woondeal, het integraal ruimtelijk perspectief (IRP), het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) en het programma U Ned gaan we samen met onder meer Rijk, provincie en waterschappen onze sectoroverstijgende en langetermijnopgaven te lijf. In uiteenlopende allianties zoals de Economic Board Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht versterken we met het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen het innovatief en financieel vermogen van onze regio.

Uitgangspunt in de manier van organiseren is dat het overgrote deel van het werk wordt verricht door ambtenaren van de deelnemende gemeenten, met ondersteuning van een compact regionaal team. Aan de ambtelijke overleggen van de bestuurstafels neemt van elke gemeente een beleidsadviseur deel.

Regionale kernteams

Voor de grote onderwerpen als Integraal ruimtelijk perspectief (IRP), Woondeal, Regionale energiestrategie (RES) en U-Thuis werken we met regionale kernteams. De mensen in deze kernteams werken direct voor de intergemeentelijke U10-organisatie. Dit samen met de andere collega’s in de U10-organisatie, zoals de procesmanagers van de bestuurstafels.

Goede buur

Grote, complexe programma’s als het Integraal ruimtelijk perspectief en Regionale energiestrategie hebben raakvlakken met uitvoering, beleid én onze presentatie naar samenwerkingspartners. Maar het merendeel van wat wij doen in U10-verband is als goede buren met elkaar overleggen en rekening houden met elkaar; voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio Utrecht.