Home Ga terug naar home

Duurzame bereikbaarheid

Onze opgaven

De komende jaren verwachten we dat het mobiliteitssysteem in de U10-regio in haar voegen zal gaan kraken. Het aantal arbeidsplaatsen en woningen groeit. Ook neemt de landelijke mobiliteit toe en is er veel groot onderhoud aan rijkswegen. Dat vraagt om effectieve maatregelen om onze regio voor iedereen bereikbaar te houden. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om ons met minder CO2-uitstoot in de regio te verplaatsen en willen we (leren) inspelen op de tijdelijke en structurele effecten van de coronapandemie op het mobiliteitsgedrag van reizigers in onze regio.

Onze ambities

In 2040 is er een aantrekkelijk en ruim aanbod van duurzame mobiliteit. Door stedelijke functies te concentreren en te mengen op locaties dicht bij de stedelijke kern en dicht bij knooppunten die goed zijn ontsloten met fiets en ov, is het voor zoveel mogelijk mensen zo gemakkelijk mogelijk om zich op een duurzame manier door de regio te bewegen. Nabijheid is daarbij het sleutelwoord.

De bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid is dé plek waar de 16 wethouders mobiliteit van de U10-gemeenten samenwerken aan de bovenstaande opgaven en werk maken van hun gezamenlijke ambities voor 2040.

Op de agenda

Bespreekpunten aan de bestuurstafel in deze bestuursperiode zijn:

  • Verantwoord mogelijk maken van de mobiliteitsgroei
  • Schaalsprong ov en fiets: Wiel met Spaken
  • Beperken groei autoverkeer
  • Inzetten op de meest geschikte vervoerwijze per gebied
  • Maatregelen afspreken om de CO2-uitstoot van mobiliteit te verminderen
  • Omgaan met kansen en bedreigingen van (tijdelijk en structureel) veranderd mobiliteitsgedrag als gevolg van de coronapandemie (in U Ned en Goedopweg)

Onderdeel van Integraal ruimtelijk perspectief

Het thema ‘duurzame bereikbaarheid’ is een integraal onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief, de strategische agenda van de U10.

Relevante documenten

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de betrokken adviseur Mobiliteit van het U10-team benaderen: Bastian Jansen.

Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Andere bestuurstafelthema’s

Hier leest u meer over de andere U10-bestuurstafelthema’s.