Home Ga terug naar home

Lees ook: Wat is U10 en Hoe we samenwerken in U10

Waarom we samenwerken in U10

Om klaar te zijn voor de grote opgaven van de toekomst zijn de 16 gemeenten in de regio Utrecht10 samen aan de slag gegaan. Op eigen kracht komen we ver, samen (‘als goede buur’) komen we verder.

Maatschappelijke opgaven groter dan gemeentegrenzen

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Mensen waarderen onze regio om de kwaliteit van wonen, de hoogwaardige werkgelegenheid en de diversiteit aan voorzieningen en landschappen dichtbij huis. Wij verbinden lokale ambities en regionale opgaven met elkaar in een gezamenlijke ontwikkelrichting. Een gedeeld perspectief zorgt voor regionale verbondenheid. En het legt de basis voor succesvolle samenwerking met het Rijk, de provincie en het bedrijfsleven.

Samen sterker

Het is belangrijk om als zestien gemeenten samen te bepalen hoe we de grote uitdagingen in onze regio aangaan. Het gaat om complexe vraagstukken die verder gaan dan de gemeentegrens. Een gezamenlijke visie leidt aantoonbaar tot duidelijke en scherpe keuzes die lokale, regionale én nationale opgaven met elkaar verbinden. Zo maken we slim en (multi-)functioneel gebruik van ruimte én creëren we de slagkracht die nodig is om de plannen te realiseren in nauwe samenwerking met de provincie en het Rijk.

Resultaten

De resultaten van de samenwerking zijn zichtbare resultaten, zoals een gezamenlijk energieloket, regionale bedrijventerreinen, of een gezamenlijke reactie op een Provinciale Omgevingsvisie. De U10-samenwerking leidt ook tot minder-zichtbare, maar minstens zo waardevolle resultaten als de Flexpool woningbouw, de afstemming over opkoopbescherming, of het voorbereiden van een werkbezoek van een minister.