Home Ga terug naar home

Over U10

Lees ook: Waarom we samenwerken en Hoe we samenwerken in U10

Wat is U10

U10 is de netwerkorganisatie waarin 16 gemeenten in de regio Utrecht samenwerken als antwoord op grote maatschappelijke thema’s en uitdagingen. Deze thema’s zijn mobiliteit, economie, wonen, gezondheid en inclusiviteit, groen en landschap en duurzaamheid. Dit doen we om samen slimmere keuzes te kunnen maken die goed zijn voor de individuele gemeenten en voor de regio Utrecht.

Samen voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio Utrecht

Onze regio Utrecht is populair. Dat is terecht want het is een aantrekkelijk en veelzijdig gebied. Om dit zo te houden moeten we als samenleving ook rekening houden met de toekomst en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Want het klimaat verandert, er is sprake van woningnood, de bevolkingssamenstelling verandert en de regio moet goed bereikbaar blijven. De U10-gemeenten dragen zorg voor het behoud en de verdere versterking van de unieke en elkaar aanvullende kwaliteiten van de regio.

Metropoolregio Utrecht

We presenteren ons samen met Regio Amersfoort en de provincie Utrecht als Metropoolregio Utrecht. U10 en Regio Amersfoort zijn twee netwerkorganisaties van gemeenten. Als Metropoolregio Utrecht werken we samen aan gezamenlijke ruimtelijk-economische opgaven; in nauwe samenwerking met andere daarbij betrokken organisaties, zoals de  Economic Board Utrecht (netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden) en aangrenzende regio’s zoals Foodvalley en Gooi- en Vechtstreek.

 

Naar Wie is wie in U10?