Home Ga terug naar home

Economische positionering

Onze opgaven

De regio Utrecht investeert in een betere toekomst voor iedereen. Onze regio groeit snel. We willen deze uitdaging benutten als kans: een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. We verbreden de regionale economische basis met talent, ideeën, kennis, vaardigheden en ondernemerschap. Zo wordt de veerkracht van de regio versterkt. Het succes van de regio heeft ook een aantal keerzijdes. De druk op de woningmarkt zorgt voor sociale en economische wrijving. De infrastructuur kan de vraag niet aan en belemmert verdere groei. Verstedelijking stelt de groene kwaliteit van de regio op de proef. Utrecht kiest daarom voor Gezond Stedelijk Leven; een strategie voor een groeiende regio waarin steden, dorpen, buitengebieden en natuur hun kwaliteit en verbinding versterken. In onze regio brengen creatieve en doortastende mensen ideeën en technologieën uit binnen- en buitenland slim samen tot betekenisvolle oplossingen voor gezond leven in een stedelijke omgeving.

Onze ambities

De bestuurstafel Economische positionering van de U10 kijkt en denkt mee hoe de samenwerkende U10-gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de regio op ruimtelijk-economisch gebied. Daarnaast stimuleert de tafel de regio om ons als ‘economische topregio voor gezond leven in een stedelijke regio’ te presenteren. Dit doen we samen met onze partners in de regio en het land, zoals provincie Utrecht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, MKB-platforms en anderen.

Economische samenwerking: ruimte, profilering en projecten

De U10-gemeenten vormen één stedelijk gebied waarin mensen wonen en werken, waarin vraag en aanbod van ruimte in balans moet zijn. De gemeenten in de regio hebben een gezamenlijk belang om zich te profileren met een aantrekkelijk werk- en vestigingsklimaat. De regio streeft naar economische complementariteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat op regionale schaal gekeken wordt naar de profielen van werkgebieden en vestigingen van nieuwe bedrijven. De U10 maakt samen afspraken over toekomstige werklocaties in de regio. Het gaat hier om werklocaties voor alle sectoren. Hiermee willen we antwoorden geven  op de vraag hoeveel ruimte nodig is om de groei van arbeidsplaatsen te laten meegroeien. Daarmee geeft het een kwantitatieve en kwalitatieve vertaling van de ruimtelijke behoefte die aansluit bij de ambitie in het Integraal ruimtelijk perspectief.

Op de agenda

Bespreekpunten aan de bestuurstafel in deze bestuursperiode zijn:

  • Werklocaties
  • Ontwikkelingen en samenwerking met de ROM Utrecht
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Onderdeel Integraal ruimtelijk perspectief

Het thema ‘economische positionering’ is een integraal onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief, de strategische agenda van de U10.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de betrokken procesmanager van het U10-team: benaderen: Jim Moolhuijsen.

Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Andere bestuurstafelthema’s

Hier leest u meer over de andere U10-bestuurstafelthema’s.