Klimaatneutrale regio

Het Parijs-akkoord is gesloten, de gaskraan in Groningen gaat dicht en de kolencentrales gaan sluiten. De gemeenten hebben de regie bij de energietransitie in de bebouwde omgeving. In deze bestuursperiode (2018 – 2022) moeten gemeenten belangrijke beslissingen nemen over warmte en elektriciteit in de eigen gemeenten, bijvoorbeeld:

  • Welke wijken worden wanneer gasloos en hoe verwarmen we de huizen dan?
  • Waar is er ruimte voor het opwekken van schone elektriciteit?
  • Hoe betrekken we onze inwoners, de huurders zowel als de eigenaren?
  • Welke afspraken maken we met netbeheerders, woningcorporaties en andere overheden.


Meer dan energietransitie 

‘Klimaatneutraal’ omvat meer dan energietransitie. Binnen groen, gezond en slim past ook het streven naar een economie zonder afval en zonder uitval. Het thema Klimaatneutrale regio raakt niet alleen aan ‘duurzaamheid’,  maar ook aan de werkvelden 'economie' en 'sociaal domein'. Voor klimaatadaptatie geldt iets vergelijkbaars: hier gaat het om ruimtelijke ingrepen om de gevolgen van de temperatuur stijging op te vangen. Klimaatadaptatie wordt behartigd door de Water- en klimaattafel van Winnet/CRA.

Aandacht en goede wil is er genoeg, toch kunnen we als gemeenten nog niet zeggen dat we de problematiek onder controle hebben. Daarom werken we in U10 verband ook samen aan een klimaatneutrale regio.

 

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema 'klimaatneutrale regio' is een integraal onderdeel van het integraal ruimtelijk perspectief. Hiervoor is het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma (REP) actief. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijk trekker van de bestuurstafel benaderen: Rob Jorg (Utrechtse Heuvelrug), de betrokken procesmanager van het U10-team: Nienke Boneschansker of het RES U16-team.

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.