Home Ga terug naar home

U-Thuis

In U-Thuis werken we aan de energie-/warmtetransitie van de particuliere woningvoorraad. Drie activiteiten staan daarbij centraal:

  • het faciliteren van het regionale energieloket jouwhuisslimmer.nl
  • het ondersteunen van initiatieven van onderop (o.a. via trainingen)
  • het delen van kennis en ervaringen op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Meer weten over het regionale energieloket?

Heeft u vragen over het regionale energieloket: Jouw huis slimmer? Neemt u dan contact op met Susanne Laven