Voorwaarden regionale flexpool Woondeal regio Utrecht

Er is gebleken dat veel gemeenten wel willen versnellen bij het werken aan de woningbouwopgave, maar niet altijd de ambtelijke (kwalitatieve) capaciteit in huis hebben. 

Leg uw vraag bij de regionale flexpool!

Gemeenten kunnen vanaf augustus 2020 een beroep doen op de regionale flexpool als het hen zelf niet lukt om de capaciteitsvraag op te lossen. Toetsing en toekenning van aanvragen vindt plaats bij het team Woondeal Utrecht. Dit team bewaakt ook het kwalitatieve en kwantitatieve resultaat van de inzet; hiervoor wordt regelmatig met de aanvrager overlegd.

Gemeenten betalen een derde

Bij elke aanvraag wordt tweederde deel van de kosten door de flexpool betaald; de aanvragende gemeente neemt eenderde deel voor haar rekening.

Voorwaarden

Aanvragen van gemeenten die gebruik willen maken van de regionale flexpool moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Alleen personele inzet kan worden gesubsidieerd vanuit de flexpool
 • Het gaat om een woningbouwontwikkeling die past binnen het huidige (ruimtelijke) beleid
 • Het gaat om een concrete versnelling van een woningbouwontwikkeling waarbij binnen vijf jaar de eerste paal de grond in gaat
 • Per geografisch afgebakend project worden minimaal 50 wooneenheden gerealiseerd
 • Kleine gemeenten (<50.000 inwoners) hebben voorrang bij gebruik van de flexpool, maar grotere gemeenten zijn daarvan niet uitgesloten.

Procedure en randvoorwaarden flexpool

Er zijn voor de werving en gebruik van de flexpool meerdere sporen mogelijk:

 1. De aanvragende gemeente huurt - na fiat Team Woondeal - zelf in via de markt (ook hier geldt de financiële regeling).
 2. De flexibele schil van het Projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht (PMB) wordt gevraagd om inzet, dat gaat vooral om een pool van projectmanagers
 3. Via Marktplein (faciliteit van de gemeente Utrecht met uitgebreid netwerk in de markt) wordt de aanvraag in de markt uitgezet.

Voor gebruik van spoor 2 en 3 zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • De vorm en inhoud van de inhuur wordt naar het inkoopbeleid van de gemeente Utrecht vormgegeven.
 • Elke ondersteuningsbehoefte wordt als eerste uitgevraagd bij het Project Management Bureau (PMB) van de gemeente Utrecht.
 • Als het PMB niet kan leveren, gaat de aanvraag naar Marktplein Inhuur Utrecht. Het relatiebestand van Marktplein Inhuur Utrecht is inmiddels gevuld met vele bureaus en zzp’ers en het staat iedereen vrij om zich aan te melden.
 • De opdracht wordt niet verlengd en het maximum bedrag wordt niet overschreden.
 • Risico’s en daarbij behorende kosten die voortkomen uit het formeel opdrachtgeverschap van de gemeente Utrecht (de U10 is geen formeel rechtspersoon, de bedrijfsvoeringsfuncties zoals Inkoop worden verzorgd door de gemeente Utrecht) worden gedragen door de gemeente die de ingehuurde expertise tot zijn beschikking krijgt.  

Aanvraag doen?

Wilt u een aanvraag doen? Stuur dan een mail met toelichting over de capaciteitsvraag naar de secretaris van de Woondeal via britt.hulsbosch@utrecht.nl, met in de cc: r.posthouwer@utrecht.nl, regiocoördinator van de Woondeal).

Vervolgens maakt het woondealteam een afspraak voor een verkenningsgesprek. Tijdens dit overleg kunnen we samen kijken wat precies de capaciteitsvraag is en hoe het woondealteam hierbij kan helpen.

Zo krijgen we snel inzicht of de flexpool een geschikte oplossing biedt en welke aanvullende informatie nodig is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Flexpool? Neemt u dan contact op met Rob Posthouwer, de regiocoördinator van de Woondeal; hij is bereikbaar via r.posthouwer@utrecht.nl.