Versnellen van bestaande woningbouwplannen

De Woondeal bevat een overzicht van locaties waar de overheden zich gezamenlijk inzetten om de bouw te versnellen. Daarbij wordt gekeken of de Crisis- en herstelwet versnelling kan opleveren. Projecten onder deze wet kennen kortere procedures. Ook mag er tijdelijk van bepaalde regels worden afgeweken. Dat levert tijdwinst op. Verder onderzoeken Rijk en regio of een financiële bijdrage de projecten op lastige locaties kan losmaken. Vanuit het Rijk en de provincie is respectievelijk het Expertteam Woningbouw en het Versnellingsteam beschikbaar voor hulp en advies. Voorbeelden van versnellingslocaties zijn de Merwedekanaalzone in Utrecht, Middelland in Woerden en Rijnhuizen in Nieuwegein. Opgeteld hebben deze versnellingslocaties een capaciteit van 31.000 woningen, ca. 30 % van de regionale opgave tot 2040.