Faciliteren van de groei

Om de groei van de regio te kunnen faciliteren, moeten nieuwe locaties voor woningbouw worden gevonden. Dat is onderdeel van brede afwegingen, waarbij ook andere functies ruimte vragen (bv. de energietransitie en bedrijvigheid), en die sterk samenhangen met goede oplossingen voor het grote bereikbaarheidsvraagstuk in de regio. Berekend is dat voor 37.000 tot 54.000 woningen nieuwe locaties gevonden moeten worden om aan de benodigde plancapaciteit te voldoen tot 2040. Vooral in de stad Utrecht, Nieuwegein en Woerden zijn de afgelopen maanden plannen gemaakt om meer woningen te bouwen. Het gaat onder meer om de Merwedekanaalzone (10.000 woningen), Nieuwegein Rijnhuizen en City (4500 woningen) en Woerden Middelland en Snellerpoort (2900 woningen).