Betere werking van de woningmarkt

Gevolgen van de oververhitte woningmarkt zijn onder andere, excessieve huurprijzen, meer malafide verhuurders en een gebrek aan doorstroming. Om de woningmarkt te beschermen tegen problematiek rondom verschillende vormen van tijdelijk verblijf, zoals short stay, airbnb en vakantieverhuur bereidt het kabinet een wijziging van de Huisvestingswet voor; en een landelijke regeling en registratiesysteem voor vakantieverhuur. De gemeente Utrecht organiseert in samenwerking met de omliggende gemeenten een pilot die zich richt op een regionale aanpak van de malafide verhuurder. Het Rijk heeft hiervoor aan gemeente Utrecht €0,5 miljoen beschikbaar gesteld, om de handhaving in het kader van goed verhuurderschap te optimaliseren.