De druk op de Utrechtse woningmarkt is heel groot. De aanpak van de woonopgave kan niet los worden gezien van de integrale aanpak. Daarom hebben 16 regio-gemeenten samen met het Rijk en de Provincie de Woondeal (pdf) gesloten. Hierin zijn beleidsvoornemens, eerder gemaakte afspraken en nieuwe afspraken over de aanpak van de woonopgave samengevoegd.

Thema's Woondeal

In deze Woondeal zijn over vier thema’s afspraken gemaakt:

  1. Versnellen van bestaande woningbouwplannen
  2. Het functioneren van de woningmarkt
  3. Vitale wijken
  4. Faciliteren van de groei

Regionale flexpool Woondeal

Niet de (juiste) capaciteit in huis? Maak gebruik van de flexpool Regionale flexpool Woondeal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. Regio-coördinator van de Woondeal is Rob Posthouwer (r.posthouwer@utrecht.nl of 06 10 44 00 77). Hij kan u ook meer informatie geven over regionale flexpool Woondeal.

In de bibliotheek Gezonde woon- en leefomgeving vindt u ook documenten over de Woondeal.

Voor de alle nieuwsitems over de Woondeal, ga naar nieuws en klik op Woondeal.