Groen en landschap

De regio Utrecht staat tot 2040 voor een grote schaalsprong. Dit heeft direct effecten op Wonen, Mobiliteit, Economie en Energie. Om de regio met deze sterke groei leefbaar te houden zal er ook sterk geïnvesteerd moeten worden in 'groen' en 'landschap'. Deze opgave vraagt om regionale samenwerking.


De bestuurstafel Groen en landschap beoogt een gezamenlijke visie te ontwikkelen op landschapsambitie en –opgaves van waaruit invulling kan worden gegeven aan de samenwerking op programma- en projectniveau tussen de U10-gemeenten en de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater (ook wel U16 genoemd), provincie Utrecht en waterschappen.


De bestuurstafel zorgt ervoor dat de discussie over de gewenste ruimtelijke kwaliteit onderdeel wordt van de verstedelijkingsdiscussies die anno 2019 lopen, onder andere via U NED, Ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie en het Ruimtelijk-economisch programma van U10.


Op de agenda

In de discussie over de gewenste ruimtelijke kwaliteit betrekken we de volgende thema’s:

  • Landschap en cultuurhistorie
  • Natuur
  • Landbouw
  • Recreatie
  • Klimaat, bodem en water
  • Kleine kernen en stadsranden


Opgaveteams

Het thema 'groen en landschap' is ook een integraal onderdeel van het ruimtelijk-economisch programma. Hiervoor is sinds najaar 2018 het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma actief. Daarnaast is 'groen en landschap' ook een onderwerp voor het opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering.

 

Bestuurlijke opdrachtgevers: George Becht (Woerden) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede), of de betrokken programmamanager van het U10-team: Peter Smit.