Home Ga terug naar home

Living Lab Eerst een Thuis

De vindplaats van alle kennis en ervaringen uit het Living Lab Eerst een Thuis!

Regionale ambitie: meer dan 200 woningen

De ambitie is om voor meer dan 200 dak- en thuisloze personen in de regio een woning te vinden. In het project ‘Living Lab, Eerst een Thuis’, werken gemeenten, aanbieders en woningcorporaties samen aan een duurzaam thuis voor dak- en thuisloze personen in regio Utrecht. Met begeleiding en ondersteuning op maat helpen we deze mensen op weg naar herstel en een zelfstandig bestaan. Bovendien verlichten we de druk op de daklozenopvang en maatschappelijke (vervolg)voorzieningen. 

Lange weg naar herstel

Het aantal dak- en thuisloze personen in de regio Utrecht nam de afgelopen jaren toe. Een krappe woningmarkt en belemmeringen om te wonen staan een spoedige uitstroom vanuit opvang naar wonen in de weg. Het resultaat is vaak een lange weg naar herstel. Het kan jaren duren voordat iemand een stabiele woonsituatie heeft.

Dat moet anders

“Dat moet anders!”, dacht de gemeente Utrecht in het najaar van 2019. Daarna hebben 16 gemeenten in de U10-regio de handen ineengeslagen en samen met zorgpartijen MOBW en woningcorporaties en project Eerst een Thuis bedacht. Het ministerie van VWS was enthousiast en kende in juni 2020 € 22,4 miljoen toe voor uitvoering van dit plan. Het project Living Lab Eerst een Thuis was geboren. De looptijd van het project is van september 2020 tot september 2022.

Eerst een Thuis

Eerst een Thuis betekent dat mensen die dak- of thuisloos zijn vanuit een eigen woning kunnen herstellen. De onzekere periode van opvang en tijdelijke woonplekken is voor hen zo kort mogelijk. Dit heeft een gunstig effect op het herstel van mensen. Dat weten we van andere Housing First-projecten in Nederland en andere landen.

Living Lab

Eerst een Thuis is geen gewoon project, het is een Living Lab. We onderzoeken met alle betrokken partijen en deelnemers hoe we zo goed mogelijk dak- en thuisloze mensen kunnen ondersteunen bij hun herstel door de combinatie van Eerst een Thuis én intensieve begeleiding. Ook willen we weten of we met deze aanpak op langere termijn meer dak- en thuisloze mensen kunnen ondersteunen in de regio.

Relevante documenten

Algemeen

Artikelen

Folders

 

Nieuwsbrieven

2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over Eerst een Thuis? Volg dan nu onze Linkedin-pagina voor de laatste updates. U kunt ook contact opnemen met de projectleiders:

Koen van Bremen. Koen.van.Bremen@utrecht.nl 06 34177688
Nadine Langerak. Nadine.Langerak@utrecht.nl 06 42525291