Economische positionering

De veranderende marktsituaties en de toenemende aanwezigheid van informatietechnologie, zetten het economische landschap behoorlijk op zijn kop. Zo is er bijvoorbeeld minder behoefte aan kantoorruimte en fysieke winkels. Het is noodzakelijk dat gemeenten samenwerken, voor onder andere een vitale kantorenmarkt en aantrekkelijke winkelcentra.  We wilen immers gezamenlijk bekijken wat voor bedrijven de beste plek in de regio is. De bestuurstafel Economische positionering faciliteert vooral de onderlinge samenwerking op ruimtelijk-economisch gebied. En stimuleert dat we ons als 'economische topregio voor gezond stedelijk leven' naar buiten toe presenteren.

 

Economische samenwerking: ruimte, profilering en specifieke projecten

De U10-gemeenten vormen één stedelijk gebied waarin mensen wonen, werken en zich verplaatsen en zich in hun dagelijkse bezigheden niet bewust hoeven te zijn van gemeentegrenzen. Dit impliceert dat een beslissing in een gemeente over een winkelcentrum een effect kan hebben op het succes van winkelcentrum in buurgemeenten. Hetzelfde geldt voor kantoren en bedrijventerreinen. De gemeenten in de regio hebben een gezamenlijk belang om zich te profileren met een aantrekkelijk werk- en vestigingsklimaat. De regio streeft naar economische complementariteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat op regionale schaal kan worden gekeken naar de profielen van en relatie tussen werkgebieden en vestiging van nieuwe bedrijven. Specifieke projecten, zoals de aanleg van snel internet in het buitengebied, vragen natuurlijk een concrete gezamenlijke inspanning.

 

Afspraken over werk- en winkelgebieden

Door de almaar toenemende informatisering en automatisering is economisch handelen tegenwoordig veel minder gebonden aan één plek. Bedrijventerreinen, kantoren en winkels zitten nog volop in het proces om zich hieraan aan te passen. Dat dit helaas soms gepaard gaat met verrommelde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en verpauperde winkelcentra is genoegzaam bekend. Overheden proberen door onderlinge afspraken en samenwerking met het bedrijfsleven vraag, aanbod en gebruik van de ruimte beter op elkaar af te stemmen.

 

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich momenteel bezig met de volgende onderwerpen (zie ook het U10-overdrachtsdocument van 5 april 2018):

  • Implementatie nieuw convenant EBU en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
  • REP-programmering in relatie tot bedrijventerreinen, kantoren en handelingsperspectief Economische Ontwikkeling
  • Uitvoering van de afspraken rondom detailhandelsontwikkelingen.

Opgaveteams

Het thema 'economische positionering' is een integraal onderdeel van het ruimtelijk-economisch programma. Hiervoor is sinds najaar 2018 het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma actief. Daarnaast is 'economische positionering' ook een onderwerp voor het opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijke trekkers van de bestuurstafel benaderen: Sander Jansen (Zeist), of de betrokken programmamanagers van het U10-team: Jim van Moolhuijsen of Leo van den Nieuwendijk.

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Direct naar PROVADA