Duurzame bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid gaat om het verplaatsen van mensen en goederen, maar ook om leefbaarheid, milieu en vestigingsklimaat. Omdat verkeer en vervoer niet ophouden bij de gemeentegrenzen, is regionaal samenwerken noodzakelijk. Samenwerking op het gebied van duurzame bereikbaarheid kent een rijke historie en is nog steeds een belangrijk onderwerp in U10-verband.

 

Voor de bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid vormen vijf hoofdkeuzes de basis van alle activiteiten:

  • Verantwoord mogelijk maken van de mobiliteitsgroei;
  • Inzetten op de meest geschikte vervoerwijze per gebied;
  • Kwaliteit voor de fietsen verbeteren;
  • Kwaliteit voor de OV-reiziger verbeteren;
  • Gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij grote wegprojecten realiseren.

Deze keuzes hebben negen gemeenten eind 2014 vastgelegd in de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’ van de toenmalige Bestuur Regio Utrecht (BRU). Deze keuzes gelden nog steeds, alleen worden andere, voor nu relevante accenten gelegd. 

 

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema 'duurzame bereikbaarheid' is een integraal onderdeel van het integraal ruimtelijk programma REP. Hiervoor is het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma (REP) actief. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijk trekker van de bestuurstafel benaderen: Jeroen Willem Klomps (Stichtse Vecht) of de betrokken leden van het U10-team: Nienke Boneschansker. (programmamanager) of Bastian Jansen (adviseur mobiliteit U10).

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.