Home Ga terug naar home

Slimmer beleid maken - minder reflexen meer effect

In veel gemeenten vindt de discussie plaats over het terugdringen van regels en het afschaffen van dikke beleidsnota’s. Gemeenten uiten daarnaast vaak de wens om meer met andere partijen samen beleid te maken en uit te voeren. In het kader van de huidige en komende bezuinigingsronde is de behoefte aan – maar ook de noodzaak van – een efficiënte beleidsfunctie steeds groter. Het kan ook slimmer en effectiever.

Volledige artikel B&G (oktober 2010) Slimmer beleid maken – minder reflexen meer effect