Home Ga terug naar home

Presterende provincie handelt rolbewust

In het regeerakkoord is de ambitie uitgesproken het aantal provincies te verminderen en deze om te vormen tot landsdelen. Over het takenpakket en de rol van  provincies was de afgelopen jaren al veel discussie. Duidelijk is dat provincies zich vooral moeten richten op  ruimtelijke en economische ontwikkeling. Provincies  wachten de uitkomsten van de institutionele discussies niet af, maar werken al hard aan het effectiever en kleiner maken van de provincie. Presterende provincies kiezen voor elke maatschappelijke opgave expliciet welke rol of rolcombinatie ze willen vervullen. Vervolgens vertalen zij de rolkeuze consequent door in de  werkwijze en het gedrag van medewerkers.

Volledige artikel in B&G Magazine (januari 2013) Presterende provincie handelt rolbewust