U10-radenbijeenkomst juni 2023

21 juni 2023 19.00 tot 22.00 uur Gemeente Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten

De raadsledenbijeenkomsten zijn voor  alle raadsleden van de 16 gemeenten in de regio Utrecht (U10). Aanmelden kan bij uw griffier tot en met 14 juni.

Op deze raadsledenbijeenkomst hoort u meer over actuele ontwikkelingen in onze regionale samenwerking. Welke koers varen we? Hoe staat het met de opgaven waar we aan werken? Hoe raakt dit het werk als raadslid?

Programma

 • 19.00 uur: Ontvangst met koffie
 • 19.30 uur: Welkom: aftrap door Sjors Fröhlich (plaatsvervangend voorzitter regieoverleg)
 • 19.45 uur: Start 1e themaronde: pitches, vragen, gesprek (wissel na 30 min)
  Elk thema wordt gepitcht door de direct betrokken ambtenaren. Daarna is er
  ruimte voor uw vragen of om met elkaar in gesprek te gaan.
 • 20.15 uur: Start 2e themaronde: pitches, vragen, gesprek
 • 20.45 uur: Intermezzo: waar staan met het Integraal Ruimtelijk Perspectief en hoe werken
  we samen aan een gezamenlijke strategie en de uitvoering binnen de U10 en in
  samenwerking met provincie, Rijk en andere partners?
  Dolf Smolenaers, voorzitter U10-bestuurstafel Gezonde woon- en
  leefomgeving en mede bestuurlijk trekker realisatie IRP, praat u (namens de
  bestuurstafels) bij over de laatste ontwikkelingen en wat dat voor u betekent.
 • 21.00 uur: Start 3e themaronde: pitches, vragen, gesprek
 • 21.30 uur: Borrel tot 22.00 uur

Graag tot 21 juni!