U10-Bestuurstafels september 2022

28 september 2022 9.00 - 18.00 uur

Dagplanning bestuurstafeldag

09.00u 10.00u Voorzittersoverleg
10.00u 11.30u Bestuurstafel Economische positionering  (agenda)
11.30u 13.00u Bestuurstafel Groen en landschap (agenda)
13.00u 14.30u Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid (agenda)
14.30u 16.30u Bestuurstafel Klimaatneutrale regio (agenda)
16.00u 18.00u Bestuurstafel Gezonde woon- en leefomgeving (agenda)