Dagplanning

09:00u 10:00u Voorzittersoverleg
10:00u 12:00u Klimaatneutrale regio (agenda)
12:00u 13:00u Groen en landschap (agenda)
13:00u 14:30u Gezonde woon- en leefomgeving (agenda)
14:30u 16:30u Economische positionering (agenda)
16:30u 18:00u Duurzame bereikbaarheid (agenda)

Kaartje U10-regio met herkenbare foto van de gemeenten