Bijeenkomst Warmtetransitie RES U16

17 april 2024 9.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur) Bar Beton Utrecht Centraal, Stationshal 2-9 Utrecht

RES U16 organiseert, in samenwerking met het NPLW, dit bestuurlijk gesprek over de warmtetransitie. deze bijeenkomst is voor bestuurders, regionale stakeholders en de ambtenaren van het AO en de warmtetafel.

Een uitgebreide uitnodiging (inclusief programma) volgt.

Regiokaartje U10 met foto's van gemeenten