Bestuurstafel Klimaatneutrale regio september 2023

27 september 2023 10.00 tot 12.00 uur Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25

De betrokken deelnemers aan deze bestuurstafel vinden de vergaderstukken twee weken vooraf op het U10-portaal.

Regiokaartje U10 met foto's van gemeenten