Bestuurstafel Klimaatneutrale regio september 2023

27 september 2023 10.00 tot 12.00 uur

De betrokken deelnemers aan deze bestuurstafel vinden de vergaderstukken twee weken vooraf op het U10-portaal.

Regiokaartje U10 met foto's van gemeenten