Vitale wijken

In de woondeal staan verder afspraken over wijkvernieuwing. Vooral in wijken met veel sociale woningbouw uit de jaren 60 wonen mensen in een kwetsbare positie. In deze gebieden stapelt een groot aantal verschillende uitdagingen zich op. Woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid hangen sterk samen. Voor vitale, leefbare wijken is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij de sociale en fysieke wijkvernieuwing hand in hand gaan. De minister maakt in eerste instantie afspraken met Utrecht (Overvecht) en Nieuwegein en stelt expertise vanuit het Rijk beschikbaar. Zo worden de leefbaarheidsproblemen in Overvecht aangepakt en gekoppeld aan energietransitie, circulaire transitie, klimaatadaptatie en de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Het Rijk draagt 4,7 miljoen bij aan de proeftuin aardgasvrije wijk Overvecht Noord en Utrecht zorgt voor kennisoverdracht over aardgasvrije wijken. Ook krijgen corporaties door een recente wetswijziging meer mogelijkheden om in het middensegment te bouwen. Dit stimuleert een meer gemengd aanbod aan woningen.