Opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering

Het ondersteunen van de positionering van de samenwerking in de U10. Dit doen we door een goede inhoudelijke en consistente boodschap over de uitdagingen voor de regio. Het gaat hier om de opgaven vanuit Gezond stedelijk leven. Hiervoor is bewustwording en draagvlak bij alle partners nodig.

 

Naar andere overheden (Rijk, provincie, Europa) en triple helix-partners treden we samen op als één regio. Verder is het van belang de public-affairsagenda’s van de regio te coördineren.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. Of neem contact op met de bestuurlijk opdrachtgevers: Madeleine Bakker-Smit (De Bilt) en Marcel Fluitman (Zeist). Programamanager a.i. vanuit het U10-team is Symke Haverkamp.