Gezonde woon- en leefomgeving

Er is in de regio Utrecht een grote woningbehoefte. Om voor (toekomstige) inwoners van de U10-gemeenten voldoende, betaalbare en passende woningen beschikbaar te hebben, is regionale afstemming noodzakelijk. Het woningaanbod moet aansluiten bij de behoefte in onze regio. 

 

Zowel de woningmarktregio U16 (dat zijn de twaalf U10-gemeenten plus De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater) als de provincie Utrecht kiezen ervoor de woonbehoefte zoveel mogelijk binnenstedelijk op te vangen. Zo houden we de waardevolle landschappen rond Utrecht vrij van bebouwing, creëren we nieuwe stedelijke woonmilieus en sluiten we met nieuwe ruimtelijke ontwikkeling zoveel mogelijk aan bij bestaande infrastructuur en voorzieningen.

 

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich bezig met de volgende onderwerpen (zie ook het U10-overdrachtsdocument van 5 april 2018):

 • Ontmoetingsplaats gezond stedelijk leven
 • Woningbouwstrategie
 • Blauwe en groene verbindingen
 • Verbinding stad-land
 • U Ned: integrale aanpak via knooppunten
 • Woonruimteverdeling
 • Duurzame en betaalbare woningvoorraad
 • Huisvesting nieuwkomers
 • Beschermd wonen
 • Middenhuur
 • Regionaal woonbeleid sociale huur
 • A12-zone
 • Wonen en zorg.

 

Opgaveteams

Het thema 'gezonde woon- en leefomgeving' is een integraal onderdeel van het ruimtelijk-economisch programma. Hiervoor zijn sinds najaar 2018 het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma en het opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering actief.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijke trekkers van de bestuurstafel benaderen: Hans Adriani (Nieuwegein), Erika Spil (plv.; Bunnik), of de betrokken programmamanagers van het U10-team: Micha Bekker.

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.