Gezonde en inclusieve regio

De U10-gemeenten willen voor hun inwoners een gezonde regio Utrecht zijn, waar iedereen zo gezond mogelijk is en mee kan doen. Hoe bereiken we dat? Er zijn grote verschillen in gezonde levensverwachting. Wat doen inwoners zelf aan die verschillen? Wat dragen professionals bij? Kunnen onderzoekers en bedrijven ondersteunen? Wat vraagt dat van gemeenten? Regionaal samenwerken? Hoe dan? Gezondheid en participatie zijn toch persoonlijk en lokaal? Het U10-netwerk doet dat door elkaar te blijven inspireren en uit te dagen op diverse thema’s en de verbinding te maken met diverse publieke en private partners, in voor een gezonde regio waarvan iedereen deel uitmaakt. 

 

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich bezig met de volgende onderwerpen (zie ook het U10-overdrachtsdocument van 5 april 2018):

  • Citydeal Health Hub
  • Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten
  • Integratie nieuwkomers
  • Doelgroepenvervoer
  • Experimenten met werk en inkomen
  • Sociale-krachtmonitor
  • Sport en bewegen
  • Welzijn en bewegen op recept
  • Wonen en zorg.

 

Opgaveteams

Het thema 'gezonde en inclusieve regio' is ook een integraal onderdeel van het ruimtelijk-economisch programma. Hiervoor zijn sinds najaar 2018 het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma en het opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering actief.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijke trekkers van de bestuurstafel benaderen: Marcel Verweij (Vijfheerenlanden) en Maarten van Ooijen (plv.; Utrecht) of de betrokken programmamanagers van het U10-team: Rob van Hilten. 

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda