Gezonde en inclusieve regio

De U10-gemeenten willen voor hun inwoners een gezonde regio Utrecht zijn, waar iedereen zo gezond mogelijk is en mee kan doen. Hoe bereiken we dat? Er zijn grote verschillen in gezonde levensverwachting. Wat doen inwoners zelf aan die verschillen? Wat dragen professionals bij? Kunnen onderzoekers en bedrijven ondersteunen? Wat vraagt dat van gemeenten? Regionaal samenwerken? Hoe dan? Gezondheid en participatie zijn toch persoonlijk en lokaal? Het U10-netwerk doet dat door elkaar te blijven inspireren en uit te dagen op diverse thema’s en de verbinding te maken met diverse publieke en private partners, in voor een gezonde regio waarvan iedereen deel uitmaakt. 

Kerndoelen Gezond stedelijk leven

Sociaal domein

  • Bevorderen in alliantie met de Health Hub van een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien en bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie)
  • Bevorderen van goede en inclusieve gezondheidszorg in onze regio (o.a. voldoende professionals, e-health en via afspraken met zorgverzekeraars)
  • Doorgroeien naar een inclusieve regio.

Fysiek domein

  • Bevorderen van een gezonde en inclusieve woon- en leefomgeving (per pijler: wonen, werken, bereikbaarheid, groen & landschap en energie).

Op de agenda

Deze bestuurstafel houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Asiel en Integratie

  • Wonen met en zorgvraag

 

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema 'gezonde en inclusieve regio' is ook een integraal onderdeel van het integraal ruimtelijk perspectief. Hiervoor is het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma (REP) actief.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijk trekker van de bestuurstafel benaderen: Marcel Verweij (Vijfheerenlanden) of de betrokken procesmanager van het U10-team: Leo van Nieuwendijk. 

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda