Ontmoetingsplaats gezond stedelijk leven

'Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven' betekent een focus op welbevinden, bewegen, duurzaamheid en perspectief op wonen, werk en opleiding. Hoe kunnen we het beste inspelen op kansen en bedreigingen? Hoe stellen we ons de Utrechtse regio voor in 2040? Welke keuzes maken we? Als gezamenlijk antwoord hebben twaalf gemeenten in de regio Utrecht afgesproken een ‘Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven’ te willen zijn.

 

Uitgangspunten

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • We betrekken geluk, gezondheid en welzijn doelbewust en altijd in onze afwegingen.
  • Gezond stedelijk leven vergt slimme, innovatieve oplossingen. Daarom biedt de Utrechtse regio ook nieuwe economische kansen aan kennisinstellingen, startende en groeiende bedrijven. De nieuwe economie biedt kansen aan iedereen, en zeker niet alleen aan hoog-opgeleiden. Er zijn talrijke (vaak nieuwe) verbindingen mogelijk tussen de kenniseconomie en de van oudsher sterke sectoren zoals logistiek, detailhandel en diensten.
  • ‘Ontmoeten’ is een kernbegrip in de nieuwe economie. We investeren daarom in (extra) fysieke ontmoetingsplekken en in een fijnmazig netwerk dat de loca­ties met elkaar verbindt. Zo maken we deze interacties nog beter mogelijk.

 

 

 

Direct naar het document U10-koers: Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven (PDF).