U10: Regionale samenwerking aan gezamenlijke koers

De regio Utrecht biedt werk en een hoge kwaliteit van leven; met een duurzame leefomgeving en een innovatieve economie. En de regio blijft groeien. Het is onze ambitie om deze groei te gebruiken om de regio groener, gezonder en slimmer te maken.

We zijn trots op waar we nu staan. Bijvoorbeeld op onze tweede plaats in de meest recente meting van de Europese Regional Competitiveness Index. Tegelijkertijd ervaren wij en onze inwoners forse uitdagingen en zien wij grote kansen, die ons motiveren om het krachtige van onze samenwerking gericht uit te bouwen.

Onze opgaven

Allerlei maatschappelijke opgaven vragen om een aanpak die gemeentegrens-overstijgend is. Mensen zijn graag in de Utrechtse omgeving, waar de stad én het groen altijd makkelijk te bereiken zijn en waar een mooi aanbod van werk en een diversiteit in cultuur is. In het samenwerkingsverband U10 dragen twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio.

Maatschappelijke trends

Met het Integraal ruimtelijk perspectief (REP) kiezen we voor een koers die het mogelijk maakt om maatschappelijke trends in ons voordeel te gebruiken. Er zijn vijf maatschappelijke trends te onderscheiden, waarop in de regio Utrecht een regionaal antwoord nodig is.

  1. De internationale concurrentie tussen regio’s wordt sterker. De Utrechtse regio zal daarom de innovatiekracht en agglomeratiekracht verder moeten versterken.
  2. Interacties drijven economische groei. Dat lukt het best in stedelijke gebieden. Overheidsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol.
  3. De economie wordt circulair en richt zich op welvaart boven winst. Steeds meer ondernemers delen die visie. Uit overtuiging en omdat ze business zien.
  4. De nieuwe technologie biedt nog-onbekende mogelijkheden. De regio Utrecht kent al diverse initiatieven die hierop inspelen of erop vooruitlopen.
  5. De bevolking verandert en daarmee ook de woningmarkt en de zorg. Steden groeien weer, in de periferie neemt het aantal ouderen toe.

U10-gemeenten vullen elkaar aan

In de U10-colleges en -raden leeft het algemene gevoel dat de afzonderlijke gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen, hoe krachtig ook, er niet alleen komen. De concurrentie in Europa is groot en groeiend. Als wij onze krachten bundelen, uitgaande van ieders sterke kanten, kunnen we onze krachten vermenigvuldigen. Daarbij past geen onderlinge concurrentie, maar complementariteit. Samen blijven optrekken is de boodschap. Alleen zo kunnen de gemeenten van de U10 zich sterker positioneren ten opzichte van andere regio’s en bijdragen aan een succesvolle integraal-ruimtelijke ontwikkeling van de hele regio.

Meer weten over U10?

De gemeentesecretarissen en bestuursadviseurs in de U10-gemeenten zijn uitstekend op de hoogte en kennen de weg in het netwerk. De medewerkers van het U10-team kunt u bereiken via de contactpagina van de website. U kunt zich ook aanmelden voor de U10-nieuwsbrief.