Vijf pijlers voor Ruimtelijk-economisch programma

22 juni 2019

1 Woningmarktanalyse 

2 Knooppuntenanalyse

3 Energie-analyse

4 Economische analyse

5 Ontwikkelbeeld Groen en landschap (concept!)

NB: toelichting bij conceptversie Ontwikkelbeeld

  • In de loop van de zomer van 2019 zal het ontwikkelbeeld Groen en landschap nog op enkele punten worden uitgewerkt en verbeterd. In de loop van de zomer zal het onderhavige rapport op enkele punten worden uitgewerkt en verbeterd. Zo zal er nog een nadere beschouwing komen op sommige cijfers, zal de keuze voor de kernlandbouwgebieden en het landschap van de toekomst nader worden gemotiveerd, zullen er nog uitwerkingen plaatsvinden op het gebied van randvoorwaarden voor de groene scheggen, het landschap van de toekomst en de landbouwgebieden, zal worden aangegeven wat bodem en water zeggen over mogelijk gebruik van het landschap en zullen kleine omissies in het kaartbeeld worden hersteld.

  • Het gaat om een inhaalslag, waarbij enerzijds aan colleges wordt gevraagd of ze kunnen instemmen met het gebruik van dit rapport als bouwsteen voor de REP, terwijl anderzijds al een voorschot wordt genomen op een positieve beantwoording van die vraag. Colleges beslissen - net als dit voorjaar bij de andere vier pijlers - zelf hoe ze de raad betrekken bij dit rapport. Zij geven voor 1 oktober hun reacties op het rapport aan de trekkers van de bestuurstafel Groen en landschap. Op die manier kan de bestuurstafel Groen en landschap aanhaken in het REP-proces. Na de zomer kunnen wijzigingen in het rapport alsnog worden meegenomen in nieuwe rekenslagen voor het REP.