Ondertekening Green Deal Duurzame zorg

5 februari 2018

U10-gemeenten en zorginstellingen actief aan de slag met duurzaamheid

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door energiebesparing, energieneutraal bouwen, afvalscheiding en elektrisch vervoer kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatambities. Om deze verduurzaming te versnellen, ondertekenden de U10-gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein de Green Deal Duurzame Zorg; ook Veenendaal ondertekende deze Green Deal.


Gemeente Zeist, die al eerder toetrad tot deze Green Deal, tekende met Altrecht een samenwerkingsovereenkomst, waarin het invoeren en gebruiken van de Milieuthermometer Zorg centraal staat.

 

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een openbaar certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Het is een betrouwbaar integraal instrument dat focus geeft voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Zorginstellingen die met dit instrument aan de slag gaan ervaren direct de voordelen en worden gestimuleerd tot meer verduurzaming dan het wettelijk minimum.

 

Regionale Aanpak Duurzame Zorg

Op 17 januari kwamen vijf Utrechtse gemeenten en twaalf zorginstellingen samen in het gemeentehuis van Zeist om afspraken te maken over een regionale aanpak en de te nemen maatregelen. Ze gaan kennis en ervaringen delen én intensief samenwerken, om zo ook meerderde gemeenten en zorginstellingen te laten aansluiten. Zorginstellingen zijn vaak regionaal zijn georganiseerd; daarom levert een regionale aanpak voordelen op voor zorginstellingen en gemeenten. Belangrijk is onderlinge voorbeeldwerking en kennisdeling. Wethouder Peter Snoeren van de gemeente Nieuwegein: “Mooi aan de Green Deal is dat de gezamenlijke zorginstellingen samen met de gemeenten werken aan verduurzaming. Dit is een mooi voorbeeld voor andere sectoren”.

 

Wethouder Johan Varkevisser van de gemeente Zeist: “De regionale aanpak heeft als doel dat aan het eind van het jaar 25 zorginstellingen in onze regio de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben; en dat ze actief aan de slag gaan met de Milieuthermometer om de bedrijfsvoering systematisch te verduurzamen.” Gemeenten ondersteunen de zorginstellingen met een community of practice en helpen hen op weg met de eerste stappen. Op hun beurt spannen de zorginstellingen zich in voor het behalen van de (met de zorgsector ontwikkelde) Milieuthermometer Zorg Brons binnen 2 jaar en Zilver binnen 3 jaar. Zorginstellingen die daaraan voldoen krijgen een lichter handhavingsregime op deze duurzaamheidsthema’s. Hiermee geven gemeenten en zorginstellingen invulling aan de nationale greendeal duurzame zorg.

 

De gemeenten zijn positief over de actiebereidheid van zorginstellingen. Wethouder Hans Nijhof: ”Wij delen met elkaar het gevoel van urgentie. Nut en noodzaak. En versterken elkaar in een goede samenwerking voor een duurzame zorg en een duurzame gemeente. We nodigen zorgpartners en andere gemeenten van harte uit om aan te sluiten.”