Informatiebijeenkomst raden en staten REP en RES 11 maart 2020

17 maart 2020

De U16-informatiebijeenkomst over het integraal Ruimtelijk-economisch perspectief en programma (REP) en de Regionale energiestrategie (RES) werd druk bezocht. U16-raadsleden, statenleden en leden van de algemeen besturen van waterschappen lieten zich informeren over de inhoud en het proces dat gaat leiden tot een Contour REP en strategie RES. In de Statenzaal van het Provinciehuis werden alle genodigden welkom geheten door Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Energietransitie Huib van Essen. 

Na de opening was er een kort interview met bestuurlijk trekkers Herman Geerdes (REP), Els Otterman (RES, namens WN Stichtse Rijn) en Rob Jorg (RES) over het hoe en wat van de beide trajecten.

Voor de zomer leggen de Colleges de contour REP en het concept-bod RES voor aan de Raden, Staten en AB’s; daarom sloten opgavemanagers Sanneke Lisman (REP) en Lenny Putman (RES) de plenaire sessie af met een toelichting op het (bestuurlijk) proces:
* Sanneke Lisman informeerde de toehoorders over o.a. de concept-contour REP, de intregrale aanpak, de programmering en fasering en de vervolgstappen.
* Lenny Putman praatte de aanwezigen bij over o.a. het conceptbod (hoeveelheid Terrawattuur/Twh) dat regio Utrecht denkt te kunnen bijdragen aan de landelijke opgave van 35 Twh.

  

 

Na de pauze werd in twee deelsessie gedetailleerder ingegaan op de RES en REP:

REP: Contour (Gijs van den Boomen)
Presentatie Gezond leven in een stedelijke regio 
Korte terugblik

RES: Concept-RES, warmte en/of elektriciteit (Ruth Noorduyn, Brigit Valentijn en Duco van Dijk)
Presentatie concept-RES, warmte en elektriciteit
Korte terugblik