16 Utrechtse gemeenten tekenen voor sneller en beter inburgeren

16 juni 2020

Zestien Utrechtse gemeenten gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekenden de U10-gemeenten, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Inburgering samen inkopen 

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en zullen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen. De U16 gemeenten willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. Zo kunnen inburgeraars van kwalitatief goed taalonderwijs gebruik maken in regio Utrecht en maken malafide taalscholen geen kans meer. Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werktaaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden. In het najaar volgt een inkoopconvenant met afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop. 

Taal en werk combineren

De gemeenten willen taaltrajecten gaan aanbieden die werk, stage of opleiding combineren. Dat gebeurt in samenwerking met o.a. taalscholen en werkgevers. De U16 wil deze trajecten juist ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs. Deze aanpak biedt veel kansen. Enerzijds om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Anderzijds helpt dit de inburgeraar met taal leren in de school-en werkomgeving, wat de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk bevordert. 

Integratie vanaf dag 1

Om statushouders beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving is het beginnen met inburgeren tijdens het verblijf in een AZC van groot belang. Hiervoor is in de regio Utrecht de aanpak ‘de doorgaande lijn’ in 2017 ontwikkeld. Elke statushouder krijgt een op maat gemaakt plan waarin de wensen, capaciteiten en mogelijkheden zijn opgenomen. Door samenwerking tussen gemeenten, de sociale diensten en het COA kunnen statushouders tijdens hun verblijf in het AZC beginnen met integratie in de Utrechtse regio en vindt er vervolgens een ‘warme’ overdracht plaats tussen het COA en de gemeente. Op deze manier zijn al ruim 300 statushouders de afgelopen jaren begeleid. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de aanpak ook aankomende jaren wordt voortgezet. 

Maarten van Ooijen ondertekent bestuursovereenkomst InburgeringLaura Hoogstraten ondertekent bestuursovereenkomst InburgeringJan Kuiper ondertekent bestuursovereenkomst Inburgering

Volgende stap in samenwerking

Het ondertekenen van de vernieuwde bestuursovereenkomst is een volgende stap in de samenwerking tussen de zestien Utrechtse gemeenten op het gebied van asiel en integratie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moedigt samenwerking tussen gemeenten in de uitvoering van de nieuwe wet inburgering aan.