U10-collegedag 2023

10 oktober 2023 14.00 tot 16.30 uur Gemeentehuis van Woerden, Blekerijlaan 14, Woerden

Het thema is Regiopoorten als verbinder van vitale kernen en metropoolpoorten. De U10-colleges hebben per mail de uitnodiging met het programma en toelichting ontvangen.

Programma

14.00-14.45 uur: Voortgang in de realisatie van het gezamenlijk perspectief

  • Opening door Sharon Dijksma, voorzitter burgemeestersoverleg en regieoverleg.
  • Panelgesprek over de voortgang in de realisatie van het gezamenlijk perspectief, met de voorzitters van onze vijf bestuurstafels
  • Korte gesprekken in tweetallen.

14.45-16.00 uur: Regiopoort Woerden

  • Toelichting op de Regiopoort Woerden; door wethouder Arjan Noorthoek en programmamanager Poort van Woerden Reinard van Doggenaar.
  • De Regiopoort Woerden Challenge: stap voor stap, beleid in beeld.

16.00-16.25 uur: Leren van programma Bereikbare steden Metropoolregio Amsterdam

  • Bijdrage door Floor Roduner (wethouder gemeente Haarlem), die samen met de gedeputeerde Jeroen Olthof bestuurlijk opdrachtgever is van het programma Bereikbare steden van de Metropoolregio Amsterdam.

16.25 uur: Afsluiting door Sjors Fröhlich, voorzitter voorzittersoverleg en plaatsvervangend voorzitter burgemeestersoverleg en regieoverleg.