Bijeenkomst voor nieuwe raden: introductie in de U10

18 mei 2022 19.00 tot 21.30 uur, daarna gezamenlijke borrel

Deze avond is voor de nieuwe raden van de 16 gemeenten ter welkom en introductie in de U10.Kaartje U10-regio met herkenbare foto van de gemeenten

Na deze avond

 • Weet u waarom en hoe we als U10 netwerkorganisatie samenwerken
 • Hebt u zich een scherper beeld gevormd van gezamenlijke opgaven en oplossingen
 • Hebt u nieuwe contacten gelegd en bestaande verstevigd
 • Hebt u geleerd van collega raadsleden en gedeelde thematiek
 • Bent u geïnspireerd geraakt om verder aan de slag te gaan.

Programma

 • 19.00uur: Ontvangst en koffie
 • 19.30uur: Introductie in de U10
  • Waarom werken wij samen? Door Sharon Dijksma, voorzitter burgemeestersoverleg en regieoverleg U10
  • Hoe werken wij samen? Door Frans Backhuijs, voorzitter voorzittersoverleg en plaatsvervangend voorzitter burgemeestersoverleg en regieoverleg U10
  • Nadere kennismaking met elkaar als raadsleden
 • 20.30uur: Keuze uit vijf themasessies
  • Elke sessie wordt ingeleid door de direct betrokken ambtenaren. Dit als basis voor uw gesprek met collega raadsleden.
 • 21.30uur: Gezamenlijke borrel

In de aanloop naar deze avond komt de samenwerking als U10 ook aan de orde in het lokale inwerkprogramma.Kaartje U10-regio met herkenbare foto van de gemeenten