Regieoverleg U10

 

In het regieoverleg hebben zitting:

 

Peter den Oudsten (voorzitter; wnd. burgemeester Utrecht)

Frans Backhuijs (burgemeester Nieuwegein)

Jeroen Willem Klomps (wethouder Stichtse Vecht)

Marcel Verweij (wethouder Vijfheerenlanden)

Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris Utrecht)

Maurits Hoeve (secretaris; directeur U10)